RU LV EN

SKA squad for summer training camp

Goalies: Ilya Yezhov, Evgeny Nabokov, Maxim Sokolov, Jakub Stepanek.

Defense: Georgy Berdyukov, Vitaly Vishenvsky, Dmitry Vorobyev, Igor Golovkov, Sergei Gusev, Denis Denisov, Sergei Zubov, Andrei Zyuzin, Sergei Peretyagin, Alexei Petrov, Kirill Safronov, Alexander Yukseyev.

Offense: Sergei Brylin, Anton But, Matthias Weinhandl, Ilya Grebennikov, Gleb Klimenko, Anton Korolev, Artyom Kryukov, Alexander Kucheryavenko, Tony Martensson, Konstantin Panov, Maxim Rybin, Vyacheslav Solodukhin, Maxim Sushinsky, Yury Trubachev, Petr Cajanek, Dmitry Shitikov, Alexei Yashin.


Back